Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5016 9903
Reposted fromunsaiddesires unsaiddesires
9864 9e4d
Reposted fromtudu tudu viaprettylitlleliar prettylitlleliar
Sponsored post
7259 5510
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaflyingheart flyingheart
3527 a25e
Reposted frombylejakosc bylejakosc viaflyingheart flyingheart
4763 1fb0
5193 9d55
0399 ae94 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
0247 5382 500
Reposted fromscorpix scorpix viamissyseepy missyseepy
9328 f69b 500
Reposted frompastelina pastelina viamissyseepy missyseepy
8048 8a82
Reposted fromkarahippie karahippie viamissyseepy missyseepy
1555 b58a 500
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
0423 1a3d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamissyseepy missyseepy
4989 7c92
4496 76f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamissyseepy missyseepy
Reposted fromunsaiddesires unsaiddesires viazicherka zicherka
Tak bardzo chciałbym widzieć Cię więcej, trzymać za rękę i kopać powietrze. Opowiedzieć Ci jak bardzo zwariowałem.
— Fisz
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaHiroTailo HiroTailo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...